22 858-77-10
+48 694 408 470

Optymalizacja procesów


Zwiększenie efektywności operacyjnej, to jedno z głównych wyzwań stojących przed firmami - każdej wielkości i w każdej branży. Zarówno w sytuacji kryzysowej, kiedy efektywność jest niezadowalająca, a konkurencja depcze po piętach, jak również w sytuacji stabilnej, kiedy jednak brakuje przesłanek do dalszego rozwoju, zdobycia przewagi konkurencyjnej, ekspansji na nowe rynki.
Optymalizacja procesów

Coraz częściej firmy w różnych branżach osiągają sukces, a niejednokrotnie czołową pozycję na rynku nie tylko, dzięki unikatowemu produktowi czy świetnym akcjom marketingowym, ale poprzez wysoki poziom efektywności operacyjnej, zdobyciu przewagi konkurencyjnej w oparciu o znakomicie zorganizowane kluczowe procesy.

Optymalizacja procesów wskazanych przez klienta

Dotyczy to sytuacji, kiedy proces lub procesy, które wymagają usprawnień bądź zmiany wynikającej z potrzeb wewnętrznych czy też rynkowych, są już zidentyfikowane przez klienta.
Określamy wówczas wspólnie z klientem zakres optymalizacji procesów oraz oczekiwane efekty.
Rezultatem prac tego typu projektu są szczegółowe rekomendacje usprawnień i zmian (przebiegu procesu, zmian organizacyjnych, korelacji z innymi procesami, wskaźników efektywnościowych i jakościowych, itp.).
Jednym z elementów rekomendacji są opisane w uzgodnionej formie schematy graficzne docelowych modeli procesów, a także sposób wdrożenia zmian.
W zależności od potrzeb klienta podejmujemy się również wsparcia w realizacji wdrożenia zmian.

Realizacja celów biznesowych poprzez optymalizację procesów

Niejednokrotnie punktem wyjścia do optymalizacji procesów są cele biznesowe nie związane z pojedynczym procesem, ale odnoszące się do całej firmy lub jej części – zarówno wynikające z potrzeby wyeliminowania występujących problemów, jak również związane z nowymi wyzwaniami.

Proponujemy wówczas przeprowadzenie analizy wstępnej, pozwalającej określić wspólnie z klientem obszary do usprawnień oraz ich priorytety. Odpowiadamy na pytania, które procesy optymalizować najpierw i co da największe korzyści dla realizacji aktualnych celów biznesowych.

Jedną z głównych zalet podejścia procesowego jest jego przekrojowa formuła – spojrzenie na cały cykl tworzenia wartości dodanej dla klienta, przechodzący zazwyczaj przez szereg jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala prześledzić interakcje i zależności pomiędzy poszczególnymi działami, zespołami, czy wręcz stanowiskami pracy weryfikując efektywność działań pod kątem osiągania celu całego procesu.

Typowe efekty optymalizacji procesów to:

 • optymalizacja kosztów bieżących,
 • skrócenie przebiegu procesu (np. obsługi klienta, cyklu produkcyjnego),
 • zwiększenie wydajności procesu,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • poprawa jakości procesu, np.:
  • zmniejszenie ilości braków,
  • zwiększenie satysfakcji klientów,
  • lepsza penetracja rynku.