22 858-77-10
+48 694 408 470

Skutecznie dokonana segmentacja klientów to działanie, które najczęściej w ciągu kilku tygodni realnie przekłada się na zwiększenie sprzedaży. Wiele z oferowanych przez firmy produktów pomimo swojej jakości i znacznych środków przeznaczonych na ich reklamę nie osiąga zakładanego poziomu sprzedaży. Dzieje się tak najczęściej dlatego, iż nie trafiają one do odpowiedniej grupy docelowej bądź też język komunikacji nie jest do niej dostosowany.
Segmentacja klientów

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie skierować Państwa ofertę do właściwych odbiorców.

Służy temu m.in. analiza:

  • grup docelowych, do których produkt/usługa są w danym momencie kierowane,
  • tego, czym jest dany produkt lub usługa,
  • jakie korzyści za sobą niesie,
  • jak komunikuje się z odbiorcą,
  • jaki claim towarzyszy oferowanym produktom lub usługom.

Analiza wymienionych powyżej elementów oraz wielu innych, stanowi dla nas podstawę dla wytypowania i wdrożenia odpowiednich metod sprzedażowych i marketingowych, które sprawnie zaimplementujemy w Państwa firmie dla podniesienia zysków.

Segmentacja klientów jest jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań związanych ze sprzedażą oraz promocją.