22 858-77-10
+48 694 408 470

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu. Posiadamy przewagę konkurencyjną związaną z naszą wiedzą ekspercką popartą ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, co gwarantuje Państwu zarówno rzetelną wiedzę merytoryczną, jak i naukę poprzez ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z życia. Wysoka jakość to szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.


Szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions


1. „Client service” czyli Obsługa Klienta na najwyższym poziomie

Cele programu:

 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem.
 • Dostosowanie sposobu komunikacji do typu klienta.
 • Zrozumienie punktu widzenia klienta.
 • Poznanie procesu zarządzania oczekiwaniami klienta oraz przewyższania ich.
 • Wzmocnienie umiejętności zadawania pytań w celu odkrywania potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Stosowanie języka korzyści w trakcie rozmów z klientami.
 • Prezentowanie oferty językiem korzyści pod kątem potrzeb klienta.
 • Radzenie sobie z obiekcjami klienta.
 • Stosowanie różnych technik pokonywania obiekcji, adekwatnie do sytuacji.
 • Radzenie sobie z trudnym klientem.
 • Zadbanie o satysfakcję klienta na każdym etapie współpracy.


2. Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych

Cele programu:

 • Skuteczna sprzedaż i promocja produktów i świadczonych usług.
 • Świadczenie profesjonalnego serwisu dla Klientów i budowanie prestiżu Marki.
 • Skuteczna komunikacja i dostosowanie sposobu komunikacji do typu Klienta.
 • Wzmocnienie umiejętności zadawania pytań w celu odkrywania potrzeb.
 • Stosowanie języka korzyści w procesie promocji i sprzedaży.
 • Budowanie wiarygodności poprzez używanie dowodów.
 • Prezentowanie produktów językiem korzyści pod kątem potrzeb Klienta.
 • Radzenie sobie z obiekcjami w trakcie procesu sprzedaży.
 • Odkrywanie ukrytych zastrzeżeń i obiekcji.
 • Stosowanie różnych technik pokonywania obiekcji, adekwatnie do sytuacji.
 • Zapanowanie nad emocjami i stresem w trudnych momentach sprzedaży.
 • Radzenie sobie z trudnym klientem.
 • Ocena nabywcy pod kątem zamknięcia procesu sprzedaży.
 • Stosowanie różnych technik zamykania sprzedaży.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie baz danych.


3. Opracowywanie strategii sprzedaży

Cele programu:

 • Poszerzenie wiedzy klienta w zakresie planowania sprzedaży.
 • Przedstawienie form możliwych do przeprowadzenia analiz (wraz z przytoczonymi przykładami).
 • Rozwinięcie tematyki kanałów sprzedażowych.


4. Negocjacje

Cele programu:

 • Zastosowanie zorganizowanego procesu negocjacji, aby osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron.
 • Umiejętne zadawanie pytań i aktywne słuchanie, dzięki którym potrzeby klienta są lepiej zidentyfikowane i zrozumiane.
 • Efektywne zaprezentowanie atrakcyjnych alternatyw i wartości dodanej w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 • Skuteczne stosowanie strategii i technik negocjacyjnych.
 • Poznanie metod stosowanych przez stronę kupującą oraz sprzedającą.
 • Profesjonalne prowadzenie spotkań negocjacyjnych.


5. Właściwa komunikacja i współpraca w Zespole

Cele programu:

 • Budowanie i integracja Zespołów poprzez wzmocnienie i rozwój procesu komunikacji.
 • Wzmocnienie umiejętności udzielania i przyjmowania wzajemnych informacji zwrotnych.
 • Skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Budowanie skutecznej komunikacji w Zespole i między Zespołami.
 • Rozwój umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów.
 • Budowanie motywacji i pozytywnej atmosfery poprzez wzajemne docenienie.


6. Zarządzanie klientem – zwiększenie lojalności i zadowolenia klienta

Cele programu:

 • Zwrócenie uwagi na sposób komunikacji satysfakcjonujący klienta.
 • Rozwinięcie umiejętności trafnego określenia potrzeb klienta.
 • Zrozumienie punktu widzenia klienta.
 • Zwiększanie lojalności klientów.
 • Kontrolowanie i zarządzanie własną postawą.
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów.
 • Skuteczne zachowanie i działania w trudnych sytuacjach.
 • Rozwiązywanie reklamacji.


7. Kluczowe kroki we wdrożeniu skutecznego zarządzania

Cele programu:

 • Poszerzenie wiedzy klienta z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Wskazanie korzyści wynikających z synergii pomiędzy różnymi obszarami.
 • Pokazanie możliwych usprawnień.
 • Rozwinięcie tematu kosztów w firmie.
 • Przekazanie wiedzy odnośnie planowania zakupów i związanych z tym działań.Trenerzy koncentrują się na takich aspektach jak m.in:

 • misja, wizja przedsiębiorstwa,
 • pozycjonowanie przedsiębiorstwa (tzw. value proposition),
 • najbardziej efektywne modele organizacyjne w branży usługowej i produkcyjnej (tzw. Target Operating Model).

Przykładowo obszarami, na jakie głównie zwraca się uwagę uczestników są:

 • modele segmentacji Klientów,
 • modele dystrybucji (kanały dotarcia do Klientów),
 • modele back officowe.

Ważnym uzupełnieniem warsztatów jest omówienie z uczestnikami:


jako kluczowych aspektów w opracowaniu i skutecznym wdrożeniu Strategii rozwoju przedsiębiorstwa.


9. Usprawnianie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

W zakresie warsztatów znajdują się zagadnienia związane m.in. z:

 • mapowaniem procesów (metody mapowania – Value Stream, SIPOC, wraz z przedstawieniem systemów wykorzystywanych do mapowania jak ARIS, MEGA, Visio),
 • analizą i identyfikowaniem nieefektywności w procesach (m.in. możliwe formy „wąskich gardeł”, możliwe metody analizy jak DILO – Day in Life Of, skuteczne zastosowanie root cause analysis),
 • wprowadzaniem zmian w procesach mających na celu podniesienie satysfakcji Klientów (wewnętrznych, zewnętrznych) z realizowanych procesów oraz identyfikacją potrzeb Klientów (przykładowo w oparciu o metodę KANO),
 • wprowadzanie zmian w zakresie odpowiedzialności (RACI) w procesach,
 • opracowywaniem modelowych wskaźników (finansowych, operacyjnych, rozwojowych) pozwalających na monitorowanie, czy wdrożone zmiany są realizowane zgodnie z założeniami i czy osiągane są korzyści biznesowe (w oparciu m.in. o Balanced scorecard),
 • zarządzaniem przez wizualizację,
 • podejściem end-to-end do zarządzania procesami i związaną z tym komunikacją,
 • zmianami w strukturze organizacyjnej wspierającej zmiany w procesach (m.in. w oparciu o analizy Span of Control),
 • projektowaniem efektywnych stanowisk pracy (np. metoda 5S), opracowywaniem przejrzystych procedur operacyjnych,
 • wiodącymi metodykami wykorzystywanymi do zarządzania procesami (m.in. Lean management, Six Sigma, BPM).


10. Kultura organizacji, rola liderów, coaching

Warsztaty w tym obszarze składają się z następujących elementów:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem, zespołem, pracownikami przez cele (oparte na metodyce Management by Objectives),
 • podstawowe dysfunkcjonalności zachowań w środowisku biznesowym,
 • metody motywacji pracowników i ich związek z indywidualnymi osiągnięciami oraz lojalnością,
 • rola innowacji i eksperymentów w organizacji,
 • praca zespołowa jako podstawowy stymulator rozwoju, rola relacji w efektywnym zarządzaniu zespołem (m.in., w oparciu o podejście Lery’ego),
 • rola liderów w organizacji „uczącej się”,
 • change management, z wyróżnieniem podejścia adaptive change.

Drugi blok tematyczny dotyczy zagadnienia coachingu w organizacji.
Tematyka tego obszaru obejmuje przede wszystkim:

 • rola coacha (trenera) w organizacji i ocena jego skuteczności,
 • podstawowe profile behawioralne i zachowań pracowników,
 • metody coachingowe, z wyszczególnieniem coachingu jako elementu nowoczesnej polityki HR przedsiębiorstwa,
 • rodzaje coachingu, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu w celu osiągania lepszych rezultatów biznesowych (tzw. coaching for performance),
 • metody pomiaru skuteczności coachingu.
 

więcej

Wybrane kompetencje