22 858-77-10
+48 694 408 470

Optymalizacja procesów


Pomiar procesów stanowi podstawowe narzędzie do kontrolowania i oceny procesów.
Wskaźniki procesów

„Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać.” [Peter Drucker]

Wskaźniki efektywności (ang. KPI – Key Performance Indicators) umożliwiają ocenę osiągania przez firmę/organizację zakładanych celów. Ale także jest to jeden z istotnych elementów wdrażania skutecznego zarządzania procesami i ich usprawniania. Nawet jeśli firma nie planuje w krótkim czy też średnim okresie istotnych zmian w przebiegu procesów, wdrożenie odpowiednio dobranych do celów strategicznych i operacyjnych wskaźników pozwala jej osiągnąć szereg istotnych wartości.

„Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić.” [Peter Drucker]

Co dają wskaźniki?

 • Możliwość precyzyjnego sprawdzenia czy i jak zostają osiągane założone cele.
 • Umożliwiają monitorowanie trendów w bieżącej realizacji procesów - obrazują co i jak się poprawia, a z czym są problemy.
 • Dzięki wynikom pomiarów wyznaczają kierunki działań pracowników.
 • Wspomagają zarządzanie zmianami.
 • Ułatwiają porównanie do konkurencji.

Najczęściej stosowane rodzaje wskaźników:

 • Kosztowe
 • Efektywnościowe
 • Czasowe (realizacji procesu, podprocesu)
 • Jakościowe

Specyfika wskaźników zależy m.in. od branży, czy rodzaju procesów. Istnieje szereg standardowych wskaźników stosowanych w działalności produkcyjnej, logistyce, czy usługach. Ale standardy mogą być tylko podstawą. Wskaźniki przede wszystkim powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej firmy, jej celów strategicznych i operacyjnych.

Najbardziej popularne są wskaźniki kosztowe. Pozwalają one na ocenę efektu końcowego procesu – koszt produktu lub usługi. Natomiast niewiele mówią o samym procesie – rzeczywistych źródłach problemów, czy też sukcesu.

Dlatego pozostanie tylko przy wskaźnikach kosztowych bardzo ogranicza firmę w możliwości poprawy procesów.

Ale sam dobór wskaźników nie oznacza ich wdrożenia. Potrzebny jest system ich pomiaru, monitorowania, analizy i wyciągania właściwych wniosków z wyników pomiarów.

Dobrze dobrane wskaźniki oraz system ich pomiaru pozwoli także na:

 • Monitorowanie i poprawę efektywności procesu i podprocesów.
 • Monitorowanie i poprawę jakości procesu i podprocesów.
 • Lepszą analizę występujących problemów i wyciąganie odpowiednich wniosków.
 • Możliwość weryfikacji skuteczności wprowadzanych usprawnień, optymalizacji.
 • Możliwość powiązania systemu premiowego (premii indywidualnych i zespołowych) z osiąganiem określonego poziomu wskaźników.
 • Świadome zaangażowanie uczestników procesów - pracowników i menedżerów niższego szczebla we współzarządzaniu zmianami i zwiększenie ich odpowiedzialności.

Pomagamy naszym klientom opracować system pomiaru procesów.

Zarówno w odniesieniu do wybranych procesów jak i do grup procesów. Także powiązania wskaźników z celami strategicznymi firmy.