News

Osiągnęliśmy kolejny sukces!

Z sukcesem podsumowaliśmy zakończenie I części wdrożenia kolejnego projektu dotyczącego „Analizy i optymalizacji zarządzania obszarem sprzedaży”.
Nasz klient – międzynarodowa korporacja – po roku od wprowadzenia naszych rekomendacji uzyskał istotną poprawę wskaźników.

Poniżej kilka cytatów zaczerpniętych wprost z jego sprawozdania:

„To była bardzo wnikliwa, wszechstronna analiza i badanie struktur wewnętrznych firmy oraz funkcjonujących procesów”.

„Cieszę się że mogę się podzielić niektórymi wymiernymi osiągnięciami, które od momentu rozpoczęcia wdrażania rekomendacji uzyskaliśmy do tej pory.
– Współpraca między departamentami znacznie się poprawiła;
– Wprowadziliśmy nową usługę dla klientów;
– Współczynnik zadowolenia klientów (Net Promoter Score) wynosi ponad 30% i stabilnie wzrasta.”

„Spodziewamy się osiągnąć więcej pozytywnych rezultatów po wdrożeniu w całości wszystkich proponowanych rekomendacji.”

„Nie zawaham się polecić firmę Usługi Doradcze Smart Solutions jako profesjonalnego i kreatywnego partnera.”

Project termination – Audit activities

After four months of activities, we have finished our works connected with a project whose aim was to perform an

audit of the company’s functioning

as well as pointing the potential areas for improvement – in a company from the contruction industry.

After perfofming a thorough audit of the current model of company’s funtioning, including the process flow, we presented the areas that were ready for potential modifications within the business model and the organization structure. The instructions included both the so-called “quick wins”, as well as the guideliness regarding the long-term activities, including the definition of operational indicators that can get improved after the implementation of changes in the areas suggested within the project.

 

Professional trainings

We have extended the scope of our services by professional trainings, directed to the management boards of companies. Thanks to this particular service we would like to transfer our expertise and knowlegde connected with process management and optimization, strategies and development of companies. We put emphasis on particular areas related to those issues, such as, among others: Key Performance Indicators, managing through visualization or maximisation of CRM efficiency.

© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved