Aktualności

 

Zrealizowaliśmy projekt pt. “Dyscyplina Budżetowa”.

To już kolejny projekt z branży logistycznej, który zrealizowaliśmy z sukcesem dla naszego klienta. Efekty współpracy były bardzo owocne:

“(…) Zdiagnozowane przez konsultantów przyczyny nieefektywności i przedstawione symulacje możliwych rozwiązań były tak klarownie przedstawione i uzasadnione, że zmiany działań wprowadziliśmy niezwłocznie. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni szczegółowością przeprowadzonych analiz, z dużą dbałością nawet o detale (…)”.

Osiągnęliśmy kolejny sukces!

Z sukcesem podsumowaliśmy zakończenie I części wdrożenia kolejnego projektu dotyczącego „Analizy i optymalizacji zarządzania obszarem sprzedaży”.
Nasz klient – międzynarodowa korporacja – po roku od wprowadzenia naszych rekomendacji uzyskał istotną poprawę wskaźników.

Poniżej kilka cytatów zaczerpniętych wprost z jego sprawozdania:

„To była bardzo wnikliwa, wszechstronna analiza i badanie struktur wewnętrznych firmy oraz funkcjonujących procesów”.

„Cieszę się że mogę się podzielić niektórymi wymiernymi osiągnięciami, które od momentu rozpoczęcia wdrażania rekomendacji uzyskaliśmy do tej pory.
– Współpraca między departamentami znacznie się poprawiła;
– Wprowadziliśmy nową usługę dla klientów;
– Współczynnik zadowolenia klientów (Net Promoter Score) wynosi ponad 30% i stabilnie wzrasta.”

„Spodziewamy się osiągnąć więcej pozytywnych rezultatów po wdrożeniu w całości wszystkich proponowanych rekomendacji.”

„Nie zawaham się polecić firmę Usługi Doradcze Smart Solutions jako profesjonalnego i kreatywnego partnera.”

Zakończenie projektu – Audyt

Po czterech miesiącach działań zakończyliśmy prace przy projekcie, którego zadaniem był

audyt funkcjonowania przedsiębiorstwa

oraz wskazanie potencjalnych obszarów usprawnień – w firmie produkcyjnej z branży budowlanej.

Po przeprowadzeniu gruntownego audytu obecnego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym przepływu procesów, przedstawiliśmy Klientowi obszary do potencjalnych zmian w modelu biznesowym oraz strukturze organizacyjnej. Wskazówki zawierały zarówno quick wins”, czyli działania w konkretnych obszarach do bezpośredniego wdrożenia po zakończeniu projektu, jak też wskazówki dotyczące działań długoterminowych, w tym określenie wskaźników operacyjnych, które mogą ulec poprawie po rozpoczęciu wdrażania zmian w zarekomendowanych w ramach projektu obszarach.

Profesjonalne szkolenia

Poszerzyliśmy wachlarz naszych usług o profesjonalne szkolenia. Zostały one zaprojektowane z myślą o kadrze zarządzającej przedsiębiorstw. Dzięki tej usłudze pragniemy przekazać naszą wiedzę ekspercką dotyczącą optymalizacji procesów, strategii i rozwoju firm. Kładziemy nacisk na poszczególne obszary związane z tymi zagadnieniami, takie jak m.in. wskaźniki KPI, zarządzanie poprzez wizualizację.

© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved