Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 Po opracowaniu przez nas strategii, przekażemy Państwu dokument zawierający wszelkie niezbędne wytyczne, które określać będą działania, dzięki realizacji których Państwa firma osiągnie zakładane cele. Dzięki analizom Państwa sytuacji, rynku, możliwych do użycia środków oraz naszej fachowej wiedzy i doświadczeniu, zarekomendujemy wszelkie niezbędne aktywności, które złożą się na plan działania. Osadzenie ich na osi czasu oraz przypisanie do nich odpowiedzialnych za nie osób to zaplanowanie ścieżki sukcesu.

Wykonanie wszystkich założeń realnie przełoży się na powodzenie Państwa firmy.


Sugerujemy nasze wsparcie na zasadzie outsourcingu. Możecie Państwo powierzyć nam prace, których w danym momencie nie możecie zlecić swoim pracownikom.

 

Podczas współpracy tego typu nasz zespół przejmuje na siebie wszelkie niezbędne obowiązki, od nadania nazwy produktowi, opracowania „claim’u” – hasła przewodniego, elementów opakowania, określenia grupy docelowej, odpowiednich przewag produktu, dokonania segmentacji klientów oraz wyboru medium, które będzie najpełniej docierać do grupy docelowej. W trakcie tego rodzaju prac możecie Państwo liczyć na płynną współpracę z nami. Cyklicznie informujemy, na jakim etapie aktualnie się znajdujemy i jakie będą kolejne podejmowane kroki.

 

Po zakończonej pracy oddajemy Państwu ukończone dzieło, a Państwa pracownicy nadzorują już tylko jego realizację, weryfikują osiąganie kolejnych, wcześniej określonych celów.Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa dla firm na zasadzie audytu. Oferujemy naszym Klientom weryfikację wybranych obszarów, celowości podejmowanych działań, ich skuteczności oraz przyjętych założeń. Analizujemy dogłębnie założenia planowanych działań, czyli m.in.:
  • Jaki jest ich cel?
  • Do kogo są kierowane?
  • W jaki sposób przekazywany jest komunikat?
  • Jakie medium zostało wybrane?
  • Czy w komunikatach uwypuklone zostały wiarygodne korzyści?

 

Analiza tych i wielu innych punktów oraz planowanego sposobu weryfikacji osiągania celu na różnych etapach realizacji prac, daje Państwu informacje, czy potrzebna jest jakakolwiek modyfikacja planu. Jeśli tak, podpowiadamy zarówno w jakim obszarze i w jaki sposób powinien być on zmieniony, aby najefektywniej realizował poczynione założenia.W zależności od aktualnej pozycji rynkowej firmy oraz jej potrzeb, zlecając nam usługi doradcze, macie Państwo gwarancję realizacji zakładanego celu. Niezależnie jaki on będzie – czy pragniecie Państwo skutecznie dotrzeć do potencjalnych Klientów, czy wynegocjować korzystniejsze warunki współpracy z podwykonawcami lub partnerami – wspieramy Państwa swoim dwudziestoletnim doświadczeniem i wiedzą ekspercką.

 

Współpracując z nami odciążycie Państwo swój zapracowany zespół, pozwalając mu skupić się na swoich dotychczasowych zadaniach. Dajecie Państwo sobie możliwość realizacji projektu, mimo napiętego harmonogramu. Macie sposobność bezstronnej oceny sytuacji oraz przede wszystkim otrzymacie od nas skuteczną strategię realizacji celów firmy.W momencie otrzymania zapytania, reakcja na nie ma miejsce jeszcze tego samego dnia roboczego, zarówno w przypadku telefonu, jak i wiadomości e-mail. Następnie chętnie umawiamy się z Państwem na spotkanie, na którym przedstawiamy naszą firmę, sposób jej pracy, skuteczność działań oraz przede wszystkim zapoznajemy się szczegółowo z Państwa potrzebami.

 

Po omówieniu Państwa szczegółowych oczekiwań ustalimy termin przedstawienia Państwu naszej propozycji współpracy, który dostosowujemy do wspólnych możliwości omówienia jej zakresu. Najczęściej ma to miejsce przed upływem 7 dni.
Przede wszystkim, podejmując się tego typu prac analizujemy konstrukcję oferty handlowej oraz to, w jaki sposób i do kogo dociera. Mając tę wiedzę możemy wskazać elementy, które wymagają poprawy oraz sposób, jak tego dokonać. Skutkuje to zwiększeniem efektywności docierania do potencjalnych klientów oraz wzrostem ich pozyskiwania.

Do tej pory współpracowaliśmy z firmami z różnorodnych branż – od spożywczej, poprzez energetyczną, po logistyczną. Każda z nich kiedyś była dla nas pierwszą. Zawsze podkreślamy, iż to, że nie mamy doświadczenia w danej branży, absolutnie nie umniejsza naszych możliwości pomocy. Z naszego doświadczenia bowiem wynika, że nie ma znaczenia, czy pomagamy Państwu sprzedawać ciężarówki czy zabawki dla dzieci, bo doskonale znamy nasz warsztat pracy: obszar sprzedaży, marketingu i zarządzania procesami. Ponad dwudziestoletnia praktyka w biznesie nauczyła nas kierowania produktów czy usług do odpowiedniej, wcześniej określonej, grupy docelowej, uwypuklania ich przewag, dobierania najefektywniejszych kanałów sprzedaży oraz wszelkich niezbędnych elementów strategii najpełniej realizującej założone cele. Dodatkowo podkreślamy, że to nasz Klient jest specjalistą w danej branży – ściśle z nim współpracując nie tworzymy rozwiązań od niej oderwanych.Zdarzają się obiekcje dotyczące doradców biznesowych. Pojawiają się głosy twierdzące, że jest to wirtualny twór, który przygotowując plan działań dla danej firmy, zamyka się w swoim biurze na czas jego opracowywania, sporządza niezrozumiały dokument, z którym dana firma musi sobie później radzić, a w trakcie opracowywania nie kontaktuje się ze zleceniodawcą, przez co może być posądzony o rozwiązania kompletnie oderwane od rzeczywistości. Dodatkowo jego usługi są bardzo kosztowne, a portfolio mówi o przykładach firm, które obsługiwały jego siostrzane oddziały na całym świecie.

 

Nasza firma jest całkowitym przeciwieństwem takiego obrazu. Jesteśmy w pełni finansowani polskim kapitałem, przedstawiamy swoją skuteczność za pomocą referencji (link) wystawionych przez zadowolonych Klientów, którym bardzo pomogliśmy. Posiadamy doświadczenie, którym dzielimy się z innymi firmami, transparentnie z nimi współpracując oraz informując o skutkach zarekomendowanych działań.

 

Istnieje kilka podstawowym korzyści wynikających ze współpracy z nami, o których możecie Państwo przeczytać tu.

 

Coraz więcej firm ma świadomość istnienia takiej zewnętrznej pomocy i chętnie korzysta ze wsparcia innych profesjonalistów.Rozpoczynając współpracę z daną firmą, przede wszystkim niezbędna jest jej analiza pod kątem prac, które będziemy wykonywać. Weryfikujemy więc obszar, który np. wymaga usprawnienia (np. dział sprzedaży), analizujemy rynek, na którym działa, otoczenie konkurencyjne, oferowane produkty lub usługi oraz wiele innych potrzebnych czynników.

 

Podkreślamy, iż wszystkie pozyskane przez nas dane są ściśle chronione.Nie ma standardowego czasu opracowywania strategii. Jest to bowiem wypadkowa celu, który ma ona realizować, związanego z nim nakładu prac, informacji, które Państwo posiadacie, danych, które należy pozyskać, zagregować i zweryfikować.

 

Może nam to zająć średnio od 2 do ok. 4 miesięcy.
Pierwsze spotkanie, na którym przedstawiacie nam Państwo potrzeby, wspólnie rozważamy zakres prac, jest całkowicie bezpłatne.

Opracowywane przez nas strategie rozwoju firm nie zawsze związane są z potrzebą wykonywania badań. Często bowiem rozwiązania projektujemy na podstawie swojej wieloletniej praktyki oraz informacji ogólnie dostępnych, które dzięki doświadczeniu umiemy wykorzystać dla sukcesu naszego Klienta.

 

Jeżeli jednak wykonanie badań jest niezbędne, wspomagamy Klienta w wyborze firmy, która je przeprowadzi oraz nadzorujemy realizację badań, abyśmy ich wyniki mogli efektywnie wykorzystywać do swojej pracy. Bywa, że wskazujemy raporty, które może zakupić.Negocjacje handlowe i inne rozliczamy na zasadzie stawki za godzinę pracy.
 
W podsumowaniu prac dla Klienta zwieramy czas:

 

  • niezbędny na przygotowanie się do negocjacji,
  • poświęcony na dojazd do Klienta, na miejsce negocjacji (poza terytorium Warszawy),
  • właściwych negocjacji.

 

Dodatkowo wspólnie z Klientem opracowujemy sposób rozliczenia wyniku prowadzonych negocjacji – procentowe honorarium liczone od wynegocjowanego efektu.Jako efekt naszych prac otrzymają Państwo dokument, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zawiera on odpowiedź na Państwa określone uprzednio potrzeby.

 

Samo oddanie strategii odbywa się w formie spotkania, na którym jest ona prezentowana oraz omawiana. Jest to czas na pytania i wyjaśnienie zawartych w opracowaniu zagadnień.Współpracujemy z firmami działającymi na terenie całej Polski. Zapraszamy je na spotkania do naszej siedziby, a w czasie realizacji projektu odwiedzamy je w miejscowościach, w których prowadzą działalność. Ponadto, organizujemy telekonferencje, podczas których oprócz tradycyjnie wykorzystywanych telefonów posługujemy się również programami do połączeń internetowych.

 

Przez lata praktyki opracowaliśmy systemy, które w żaden sposób nie zakłócają efektywnej współpracy pomimo dużych odległości.Na pierwsze spotkanie nie muszą się Państwo w żaden sposób przygotowywać.

Będzie to okazja to bliższego poznania Państwa firmy – jej branży, oferowanych produktów lub usług, rynku, na którym działa, itp. W przypadku Państwa potrzeb wynikających z chęci rozwoju, dopytamy o cele firmy oraz wszystkie niezbędne dla nas informacje, które pozwolą nam ocenić sytuację oraz przygotować propozycję osiągnięcia założeń.Większość naszych Klientów to firmy, w których szeregach pracuje wielu fachowców. Najczęściej oznacza to, że są bardzo zapracowane. Dlatego też, aby ich nie przeciążać, a jednocześnie zrealizować pilny projekt, firmy te decydowały się na wsparcie zewnętrznych ekspertów. Dzięki temu zyskiwały bardzo istotną pomoc: spojrzenie z zewnątrz, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić bezstronną ocenę sytuacji oraz zasugerować zupełnie inne podejście do danego problemu. Dodatkowo firmy te nie posiadały nieuzyskanych przychodów, które byłyby zagrożeniem w momencie, kiedy konkurencja wyprzedziłaby naszego Klienta, realizując taki sam projekt przed nim.

 

Przyświeca nam hasło: Profesjonaliści dla Profesjonalistów.Możecie być Państwo absolutnie pewni dyskrecji z naszej strony, czy to na etapie rozmów wstępnych, czy też prac nad strategią.
Gwarantuje to klauzula poufności, którą podpisujemy przed przystąpieniem do rozmów.Główną specjalizacją naszej firmy jest wsparcie innych przedsiębiorstw w ich rozwoju. Przy realizacji tego typu projektów, pracujemy w obszarach, które są jego składowymi: sprzedaż, marketing, procesy. Dodatkowo, każdy z tych obszarów bywa uzupełniany, jeżeli jest to konieczne, m.in. przetargami, negocjacjami.

 

Każdy z członków naszego zespołu posiada specjalizację w wybranym obszarze, za który odpowiada i to on go realizuje. Przekazując nam prace nad projektem, który obejmuje wybrany zakres, możecie mieć Państwo pewność, iż powierzacie go firmie z bogatym doświadczeniem oraz wieloma sukcesami związanymi z dotychczas realizowanymi pracami.© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved