Optymalizacja procesów

 

Optymalizacja procesów

 

Coraz częściej firmy w różnych branżach osiągają sukces, a niejednokrotnie czołową pozycję na rynku nie tylko, dzięki unikatowemu produktowi czy świetnym akcjom marketingowym, ale poprzez wysoki poziom efektywności operacyjnej, zdobyciu przewagi konkurencyjnej w oparciu o znakomicie zorganizowane kluczowe procesy.

Optymalizacja procesów wskazanych przez klienta

Dotyczy to sytuacji, kiedy proces lub procesy, które wymagają usprawnień bądź zmiany wynikającej z potrzeb wewnętrznych czy też rynkowych, są już zidentyfikowane przez klienta.
Określamy wówczas wspólnie z klientem zakres optymalizacji procesów oraz oczekiwane efekty.
Rezultatem prac tego typu projektu są szczegółowe rekomendacje usprawnień i zmian (przebiegu procesu, zmian organizacyjnych, korelacji z innymi procesami, wskaźników efektywnościowych i jakościowych, itp.).
Jednym z elementów rekomendacji są opisane w uzgodnionej formie schematy graficzne docelowych modeli procesów, a także sposób wdrożenia zmian.
W zależności od potrzeb klienta podejmujemy się również wsparcia w realizacji wdrożenia zmian.

Realizacja celów biznesowych poprzez optymalizację procesów

Niejednokrotnie punktem wyjścia do optymalizacji procesów są cele biznesowe nie związane z pojedynczym procesem, ale odnoszące się do całej firmy lub jej części – zarówno wynikające z potrzeby wyeliminowania występujących problemów, jak również związane z nowymi wyzwaniami.

Proponujemy wówczas przeprowadzenie analizy wstępnej, pozwalającej określić wspólnie z klientem obszary do usprawnień oraz ich priorytety. Odpowiadamy na pytania, które procesy optymalizować najpierw i co da największe korzyści dla realizacji aktualnych celów biznesowych.

Jedną z głównych zalet podejścia procesowego jest jego przekrojowa formuła – spojrzenie na cały cykl tworzenia wartości dodanej dla klienta, przechodzący zazwyczaj przez szereg jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala prześledzić interakcje i zależności pomiędzy poszczególnymi działami, zespołami, czy wręcz stanowiskami pracy weryfikując efektywność działań pod kątem osiągania celu całego procesu.

Typowe efekty optymalizacji procesów to:

 • optymalizacja kosztów bieżących,
 • skrócenie przebiegu procesu (np. obsługi klienta, cyklu produkcyjnego),
 • zwiększenie wydajności procesu,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • poprawa jakości procesu, np.:
  • zmniejszenie ilości braków,
  • zwiększenie satysfakcji klientów,
  • lepsza penetracja rynku.

 

Wybrane kompetencje

 


Zarządzanie procesami


Mapowanie procesów


Automatyzacja procesów


Wsparcie przy wdrażaniu zmian

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Optymalizacja procesów

Zwiększenie efektywności operacyjnej, to jedno z głównych wyzwań stojących przed firmami – każdej wielkości i w każdej branży. Zarówno w sytuacji kryzysowej, kiedy efektywność jest niezadowalająca, a konkurencja depcze po piętach, jak również w sytuacji stabilnej, kiedy jednak brakuje przesłanek do dalszego rozwoju, zdobycia przewagi konkurencyjnej, ekspansji na nowe rynki.

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved