Automatyzacja procesów

 

Automatyzacja procesów

 

Automatyzacja Procesów Biznesowych (Business Process Automation) to wykorzystanie elementów technologicznych, na ogół dedykowanych systemów informatycznych, do zastąpienia lub uzupełnienia procesów realizowanych manualnie lub półautomatycznie.

Główne cele wprowadzania automatyzacji procesów to:

 • obniżenie kosztów,
 • zwiększenie ich wydajności,
 • zmniejszenie ryzyka,
 • zwiększenie spójności i jakości procesów.

Pomagamy firmom w:

 • Analizie i planowaniu automatyzacji procesów (Business Process Automation) w takich obszarach, jak:
 • zakres i stopień automatyzacji,
 • opracowanie docelowych modeli procesów,
 • wsparcie w wyborze systemu,
 • wsparcie we wdrożeniu systemu (BPMS, workflow, document processing, itp.),
 • Rozszerzeniu systemów, automatyzacji części procesów.

Realizujemy projekty mające na celu:

 • automatyzację części procesów,
 • automatyzację całych procesów,
 • zakup nowego oprogramowania BPM,
 • rozszerzenia istniejących systemów realizujących automatyzację procesów.

Dobieramy systemy dostosowane do obecnych potrzeb i możliwości klienta, np.: IBM WebSphere, webMethods.

 

 

Wybrane kompetencje

 


Zarządzanie procesami


Mapowanie procesów


Automatyzacja procesów


Wsparcie przy wdrażaniu zmian

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Optymalizacja procesów

Coraz więcej procesów w przedsiębiorstwach realizowanych jest ze wsparciem systemów informatycznych.

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved