Wskaźniki procesów

 

Wskaźniki procesów

 

„Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać.” [Peter Drucker]

Wskaźniki efektywności (ang. KPI – Key Performance Indicators) umożliwiają ocenę osiągania przez firmę/organizację zakładanych celów. Ale także jest to jeden z istotnych elementów wdrażania skutecznego zarządzania procesami i ich usprawniania. Nawet jeśli firma nie planuje w krótkim czy też średnim okresie istotnych zmian w przebiegu procesów, wdrożenie odpowiednio dobranych do celów strategicznych i operacyjnych wskaźników pozwala jej osiągnąć szereg istotnych wartości.

„Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić.” [Peter Drucker]

Co dają wskaźniki?

 • Możliwość precyzyjnego sprawdzenia czy i jak zostają osiągane założone cele.
 • Umożliwiają monitorowanie trendów w bieżącej realizacji procesów – obrazują co i jak się poprawia, a z czym są problemy.
 • Dzięki wynikom pomiarów wyznaczają kierunki działań pracowników.
 • Wspomagają zarządzanie zmianami.
 • Ułatwiają porównanie do konkurencji.

Najczęściej stosowane rodzaje wskaźników:

 • Kosztowe
 • Efektywnościowe
 • Czasowe (realizacji procesu, podprocesu)
 • Jakościowe

Specyfika wskaźników zależy m.in. od branży, czy rodzaju procesów. Istnieje szereg standardowych wskaźników stosowanych w działalności produkcyjnej, logistyce, czy usługach. Ale standardy mogą być tylko podstawą. Wskaźniki przede wszystkim powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej firmy, jej celów strategicznych i operacyjnych.

Najbardziej popularne są wskaźniki kosztowe. Pozwalają one na ocenę efektu końcowego procesu – koszt produktu lub usługi. Natomiast niewiele mówią o samym procesie – rzeczywistych źródłach problemów, czy też sukcesu.

Dlatego pozostanie tylko przy wskaźnikach kosztowych bardzo ogranicza firmę w możliwości poprawy procesów.

Ale sam dobór wskaźników nie oznacza ich wdrożenia. Potrzebny jest system ich pomiaru, monitorowania, analizy i wyciągania właściwych wniosków z wyników pomiarów.

Dobrze dobrane wskaźniki oraz system ich pomiaru pozwoli także na:

 • Monitorowanie i poprawę efektywności procesu i podprocesów.
 • Monitorowanie i poprawę jakości procesu i podprocesów.
 • Lepszą analizę występujących problemów i wyciąganie odpowiednich wniosków.
 • Możliwość weryfikacji skuteczności wprowadzanych usprawnień, optymalizacji.
 • Możliwość powiązania systemu premiowego (premii indywidualnych i zespołowych) z osiąganiem określonego poziomu wskaźników.
 • Świadome zaangażowanie uczestników procesów – pracowników i menedżerów niższego szczebla we współzarządzaniu zmianami i zwiększenie ich odpowiedzialności.

Pomagamy naszym klientom opracować system pomiaru procesów.

Zarówno w odniesieniu do wybranych procesów jak i do grup procesów. Także powiązania wskaźników z celami strategicznymi firmy.

 

Wybrane kompetencje

 


Zarządzanie procesami


Mapowanie procesów


Automatyzacja procesów


Wsparcie przy wdrażaniu zmian

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Optymalizacja procesów

Pomiar procesów stanowi podstawowe narzędzie do kontrolowania i oceny procesów.

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved