Wsparcie przy wdrażaniu zmian

 

Wsparcie przy wdrażaniu zmian

Wspieramy naszych Klientów nie tylko podczas fazy analizy i formułowania zmian w procesach, ale również podczas ich wdrażania. Ma to szczególne znaczenie nie tylko przy kompleksowych projektach restrukturyzacyjnych, ale również mniejszych zmianach w ramach procesów czy sub-procesów funkcjonujących w firmie, gdzie wsparcie w fazie implementacji daje dodatkową wartość w postaci bezpośredniej pracy z pracownikami firmy.

W ramach tego oferujemy m.in.:

  • opracowanie struktury procesów, spoziomowanej i dopasowanej do złożoności działania (m.in. poziom koncepcyjny i operacyjny), zarówno w ramach obszarów funkcjonalnych, jak i w kontekście E2E (end to end),
  • mapowanie przepływu procesów (m.in. w oparciu o narzędzia ARIS, Visio czy MEGA) – wersja as-is (przed optymalizacją) i to-be (po optymalizacji) i opracowywanie pełnej dokumentacji,
  • analizę przepływu procesów, identyfikację i redukcję czynności nie tworzących w nich wartości dodanej,
  • opracowywanie i wdrażanie propozycji zmian strukturalnych w procesach (m.in. outsourcing), co ma bezpośredni wpływ na optymalizację czasu i kosztu procesu,
  • analizę i optymalizację kluczowych czynników wpływających na przepływ procesu i powiązanie funkcjonowania procesów ze strategią firmy, m.in. w oparciu o analizę VoB (Voice of the Business) i VoC (Voice of the Customer),
  • analizę i dobór odpowiedniego wsparcia technologicznego,
  • analizę i optymalizację odpowiedzialności w procesie,
  • opracowywanie i zarządzanie projektami mającymi na celu wdrożenie proponowanych zmian w procesach,
  • wsparcie w opracowywaniu procedur.

 

Wybrane kompetencje

 


Zarządzanie procesami


Mapowanie procesów


Automatyzacja procesów


Wsparcie przy wdrażaniu zmian

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Optymalizacja procesów

Jesteśmy wyjątkową firmą konsultingową, bowiem jako jedni z bardzo nielicznych specjalistów w tym obszarze gwarantujemy naszym Klientom pomoc także przy wdrażaniu zaprojektowanych przez nas zmian. Nie tylko opracowujemy konspekt działań, ale również nadzorujemy jego praktyczną realizację. Dzięki temu Klient ma absolutną pewność, że współpraca z nami przyniesie mu wymierne korzyści: nie pozostawimy go jedynie z teorią, ale także wesprzemy i damy możliwość osobistej weryfikacji tego, jak każda zaplanowana koncepcja zostanie wcielona w życie i jakie przyniesie zyski.

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved