Doradztwo marketingowe

 

Doradztwo marketingowe dla firm

 

Doradztwo marketingowe uwzględnia m.in. badanie:

  • Wielkości rynku,
  • Dostępności produktów komplementarnych,
  • Mnogości substytutów produktowych,
  • Liczebności grupy docelowej.

Przeprowadzenie analizy rynku pozwala nam dokładnie określić pozycję oferowanych przez Państwa produktów i zweryfikować ich półkę cenową. Ewentualna, wynikająca z analizy, zmiana półki cenowej odbywa się m.in. poprzez:

  • Poprawę jakości produktu,
  • Zmianę kategorii produktów,
  • Uwypuklenie ich walorów,
  • Zmianę opakowania,
  • Zmianę ceny (także w górę).

Doradztwo dla firm powinno zawierać rozwiązania, które nie tylko wychodzą naprzeciw wizjom Klienta, ale także pozwalają uchronić go przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi własnych decyzji lub wadliwie skonstruowanymi planami.

Ma to szerokie odniesienie do procesów budowania świadomości marki.

W naszej praktyce spotykaliśmy przypadki Firm, których dążeniem było zwiększenie sprzedaży oraz zysków tylko i wyłącznie poprzez zmianę pozycjonowania dotychczas sprzedawanego produktu, np. na zdecydowanie wyższą kategorię. Jednakże, ze względu na cechy tego produktu oraz budżety nie było to wskazane.

Prezentując symulowane koszty promocji produktu w wyższej klasie Premium oraz związane z tym zmniejszenie sprzedaży (im wyższa premiumizacja produktu, tym mniejsza sprzedaż ilościowa ze względu na zmniejszającą się ilościowo grupę docelową. Ponad to, sama chęć posiadania produktu Premium nie wystarczy – musi za tym iść jego jakość. W większości przypadków rozsądnymi argumentami przekonywaliśmy Klienta do zmiany jego decyzji, dając w zamian dużo bardziej efektywne sposoby na zwiększenie sprzedaży, czyli wzrost udziału w rynku oraz zysku.

W efekcie innych naszych działań, po głębokiej analizie, wdrażaliśmy różnorodne rozwiązania etapowe, pozwalające na wykorzystanie już istniejących po stronie Klienta środków (zaplecze produkcyjne i sprzedażowe), które dawały możliwość zrównoważonej i w efekcie skutecznej budowy marki Premium.

Oprócz wyżej wymienionych prac dodatkowo określamy nakłady potrzebne do budowania świadomości marki dla indywidualnych produktów i usług. Nasze doradztwo dla firm oraz wynikające z niego strategie marketingowe, uwzględniają możliwości finansowe Przedsiębiorstw w opracowaniu strategii działań. Pozwala to określić skuteczną promocję na przestrzeni czasu. 

 

Wybrane kompetencje

 


Odpowiednia komunikacja


Opakowanie produktu – Rebranding


Doradztwo marketingowe

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Skuteczny marketing

Większość firm ma świadomość, jak ważne jest w dzisiejszych czasach, promowanie ich samych oraz oferowanych przez nich produktów lub usług. Warto zatem pamiętać, że pierwszą rzeczą od której należy zacząć jest określenie półki cenowej.

Określanie półki cenowej dla produktów i usług odbywa się po uprzednim badaniu rynku, czyli m.in. w oparciu o analizę konkurencji, analizę cech jakie produkty i usługi posiadają, korzyści, jakie sobą niosą dla użytkowników.

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved