Szkolenia

 

Szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions

 

1. „Client service” czyli Obsługa Klienta na najwyższym poziomie

Cele programu:

 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania się z klientem.
 • Dostosowanie sposobu komunikacji do typu klienta.
 • Zrozumienie punktu widzenia klienta.
 • Poznanie procesu zarządzania oczekiwaniami klienta oraz przewyższania ich.
 • Wzmocnienie umiejętności zadawania pytań w celu odkrywania potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Stosowanie języka korzyści w trakcie rozmów z klientami.
 • Prezentowanie oferty językiem korzyści pod kątem potrzeb klienta.
 • Radzenie sobie z obiekcjami klienta.
 • Stosowanie różnych technik pokonywania obiekcji, adekwatnie do sytuacji.
 • Radzenie sobie z trudnym klientem.
 • Zadbanie o satysfakcję klienta na każdym etapie współpracy.

 

2. Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych

Cele programu:

 • Skuteczna sprzedaż i promocja produktów i świadczonych usług.
 • Świadczenie profesjonalnego serwisu dla Klientów i budowanie prestiżu Marki.
 • Skuteczna komunikacja i dostosowanie sposobu komunikacji do typu Klienta.
 • Wzmocnienie umiejętności zadawania pytań w celu odkrywania potrzeb.
 • Stosowanie języka korzyści w procesie promocji i sprzedaży.
 • Budowanie wiarygodności poprzez używanie dowodów.
 • Prezentowanie produktów językiem korzyści pod kątem potrzeb Klienta.
 • Radzenie sobie z obiekcjami w trakcie procesu sprzedaży.
 • Odkrywanie ukrytych zastrzeżeń i obiekcji.
 • Stosowanie różnych technik pokonywania obiekcji, adekwatnie do sytuacji.
 • Zapanowanie nad emocjami i stresem w trudnych momentach sprzedaży.
 • Radzenie sobie z trudnym klientem.
 • Ocena nabywcy pod kątem zamknięcia procesu sprzedaży.
 • Stosowanie różnych technik zamykania sprzedaży.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie baz danych.

 

3. Opracowywanie strategii sprzedaży

Cele programu:

 • Poszerzenie wiedzy klienta w zakresie planowania sprzedaży.
 • Przedstawienie form możliwych do przeprowadzenia analiz (wraz z
 • przytoczonymi przykładami).
 • Rozwinięcie tematyki kanałów sprzedażowych.

 

4. Negocjacje

Cele programu:

 • Zastosowanie zorganizowanego procesu negocjacji, aby osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron.
 • Umiejętne zadawanie pytań i aktywne słuchanie, dzięki którym potrzeby klienta są lepiej zidentyfikowane i zrozumiane.
 • Efektywne zaprezentowanie atrakcyjnych alternatyw i wartości dodanej w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 • Skuteczne stosowanie strategii i technik negocjacyjnych.
 • Poznanie metod stosowanych przez stronę kupującą oraz sprzedającą.
 • Profesjonalne prowadzenie spotkań negocjacyjnych.

 

5. Właściwa komunikacja i współpraca w Zespole

Cele programu:

 • Budowanie i integracja Zespołów poprzez wzmocnienie i rozwój procesu komunikacji.
 • Wzmocnienie umiejętności udzielania i przyjmowania wzajemnych informacji zwrotnych.
 • Skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Budowanie skutecznej komunikacji w Zespole i między Zespołami.
 • Rozwój umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów.
 • Budowanie motywacji i pozytywnej atmosfery poprzez wzajemne docenienie.

 

6. Zarządzanie klientem – zwiększenie lojalności i zadowolenia klienta

Cele programu:

 • Zwrócenie uwagi na sposób komunikacji satysfakcjonujący klienta.
 • Rozwinięcie umiejętności trafnego określenia potrzeb klienta.
 • Zrozumienie punktu widzenia klienta.
 • Zwiększanie lojalności klientów.
 • Kontrolowanie i zarządzanie własną postawą.
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów.
 • Skuteczne zachowanie i działania w trudnych sytuacjach.
 • Rozwiązywanie reklamacji.

 

7. Kluczowe kroki we wdrożeniu skutecznego zarządzania

Cele programu:

 • Poszerzenie wiedzy klienta z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Wskazanie korzyści wynikających z synergii pomiędzy różnymi obszarami.
 • Pokazanie możliwych usprawnień.
 • Rozwinięcie tematu kosztów w firmie.
 • Przekazanie wiedzy odnośnie planowania zakupów i związanych z tym działań.

 

8. Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Trenerzy koncentrują się na takich aspektach jak m.in:

 • misja, wizja przedsiębiorstwa,
 • pozycjonowanie przedsiębiorstwa (tzw. value proposition),
 • najbardziej efektywne modele organizacyjne w branży usługowej i produkcyjnej (tzw. Target Operating Model).

Przykładowo obszarami, na jakie głównie zwraca się uwagę uczestników są:

 • modele segmentacji Klientów,
 • modele dystrybucji (kanały dotarcia do Klientów),
 • modele back officowe.

Ważnym uzupełnieniem warsztatów jest omówienie z uczestnikami:

jako kluczowych aspektów w opracowaniu i skutecznym wdrożeniu Strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

9. Usprawnianie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

W zakresie warsztatów znajdują się zagadnienia związane m.in. z:

 • mapowaniem procesów (metody mapowania – Value Stream, SIPOC, wraz z przedstawieniem systemów wykorzystywanych do mapowania jak ARIS, MEGA, Visio),
 • analizą i identyfikowaniem nieefektywności w procesach (m.in. możliwe formy „wąskich gardeł”, możliwe metody analizy jak DILO – Day in Life Of, skuteczne zastosowanie root cause analysis),
 • wprowadzaniem zmian w procesach mających na celu podniesienie satysfakcji Klientów (wewnętrznych, zewnętrznych) z realizowanych procesów oraz identyfikacją potrzeb Klientów (przykładowo w oparciu o metodę KANO),
 • wprowadzanie zmian w zakresie odpowiedzialności (RACI) w procesach,
 • opracowywaniem modelowych wskaźników (finansowych, operacyjnych, rozwojowych) pozwalających na monitorowanie, czy wdrożone zmiany są realizowane zgodnie z założeniami i czy osiągane są korzyści biznesowe (w oparciu m.in. o Balanced scorecard),
 • zarządzaniem przez wizualizację,
 • podejściem end-to-end do zarządzania procesami i związaną z tym komunikacją,
 • zmianami w strukturze organizacyjnej wspierającej zmiany w procesach (m.in. w oparciu o analizy Span of Control),
 • projektowaniem efektywnych stanowisk pracy (np. metoda 5S), opracowywaniem przejrzystych procedur operacyjnych,
 • wiodącymi metodykami wykorzystywanymi do zarządzania procesami (m.in. Lean management, Six Sigma, BPM).

 

10. Kultura organizacji, rola liderów, coaching

Warsztaty w tym obszarze składają się z następujących elementów:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem, zespołem, pracownikami przez cele (oparte na metodyce Management by Objectives),
 • podstawowe dysfunkcjonalności zachowań w środowisku biznesowym,
 • metody motywacji pracowników i ich związek z indywidualnymi osiągnięciami oraz lojalnością,
 • rola innowacji i eksperymentów w organizacji,
 • praca zespołowa jako podstawowy stymulator rozwoju, rola relacji w efektywnym zarządzaniu zespołem (m.in., w oparciu o podejście Lery’ego),
 • rola liderów w organizacji „uczącej się”,
 • change management, z wyróżnieniem podejścia adaptive change.

Drugi blok tematyczny dotyczy zagadnienia coachingu w organizacji.
Tematyka tego obszaru obejmuje przede wszystkim:

 • rola coacha (trenera) w organizacji i ocena jego skuteczności,
 • podstawowe profile behawioralne i zachowań pracowników,
 • metody coachingowe, z wyszczególnieniem coachingu jako elementu nowoczesnej polityki HR przedsiębiorstwa,
 • rodzaje coachingu, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu w celu osiągania lepszych rezultatów biznesowych (tzw. coaching for performance),
 • metody pomiaru skuteczności coachingu.

 

Wybrane kompetencje

 


Strategia – sukces firmy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Szkolenia

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu. Posiadamy przewagę konkurencyjną związaną z naszą wiedzą ekspercką popartą ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, co gwarantuje Państwu zarówno rzetelną wiedzę merytoryczną, jak i naukę poprzez ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z życia. Wysoka jakość to szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved