Kultura organizacji, rola liderów, coaching

 

Kultura organizacji, rola liderów, coaching

 

Podstawowym celem warsztatów jest przedstawienie aspektów behawioralnych w rozwoju nowoczesnej organizacji, a przede wszystkim omówienie wpływu tych czynników na wyniki (lub ich brak) osiągane przez przedsiębiorstwa.

W pierwszej części trenerzy koncentrują się na omówieniu tematyki organizacji „uczącej się” i nieustannie skoncentrowanej na osiąganiu lepszych rezultatów biznesowych.

Warsztaty w tym obszarze składają się z następujących elementów:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem, zespołem, pracownikami przez cele (oparte na metodyce Management by Objectives),
 • podstawowe dysfunkcjonalności zachowań w środowisku biznesowym,
 • metody motywacji pracowników i ich związek z indywidualnymi osiągnięciami oraz lojalnością,
 • rola innowacji i eksperymentów w organizacji,
 • praca zespołowa jako podstawowy stymulator rozwoju, rola relacji w efektywnym zarządzaniu zespołem (m.in., w oparciu o podejście Lery’ego),
 • rola liderów w organizacji „uczącej się”,
 • change management, z wyróżnieniem podejścia adaptive change.

 

Drugi blok tematyczny dotyczy zagadnienia coachingu w organizacji.
Tematyka tego obszaru obejmuje przede wszystkim:

 • rola coacha (trenera) w organizacji i ocena jego skuteczności,
 • podstawowe profile behawioralne i zachowań pracowników,
 • metody coachingowe, z wyszczególnieniem coachingu jako elementu nowoczesnej polityki HR przedsiębiorstwa,
 • rodzaje coachingu, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu w celu osiągania lepszych rezultatów biznesowych (tzw. coaching for performance),
 • metody pomiaru skuteczności coachingu.

 

Podczas szkolenia doświadczeni trenerzy podają szereg przykładów związanych z omawianą tematyką oraz przeprowadzają regularne ćwiczenia z uczestnikami.

Pozwala to na znacznie pełniejsze zrozumienie omawianej tematyki, co w znakomitej większości przypadków znacząco podnosi skuteczność zastosowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia w codziennej pracy uczestników.

 

Wybrane kompetencje

 


Strategia – sukces firmy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Szkolenia

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu. Posiadamy przewagę konkurencyjną związaną z naszą wiedzą ekspercką popartą ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, co gwarantuje Państwu zarówno rzetelną wiedzę merytoryczną, jak i naukę poprzez ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z życia. Wysoka jakość to szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved