Strategie Rozwoju Przedsiębiorstw

 

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

 

Celem warsztatów jest omówienie znaczenia i możliwych podejść do budowania Strategii rozwoju w przedsiębiorstwie. Uczestnicy mają możliwość dowiedzieć się nie tylko jak zbudować mocną strategię od strony merytorycznej, ale również jak ją skutecznie wdrożyć celem osiągnięcia trwałych rezultatów czy to w obszarze wzrostu sprzedaży, umocnienia pozycji rynkowej czy bardziej wydajnego zarządzania kosztami.

Trenerzy koncentrują się na takich aspektach jak m.in:

  • misja, wizja przedsiębiorstwa,
  • pozycjonowanie przedsiębiorstwa (tzw. value proposition),
  • najbardziej efektywne modele organizacyjne w branży usługowej i produkcyjnej (tzw. Target Operating Model).

Przykładowo obszarami, na jakie głównie zwraca się uwagę uczestników są:

  • modele segmentacji Klientów,
  • modele dystrybucji (kanały dotarcia do Klientów),
  • modele back officowe.

 

Koncentracja na wewnętrznych obszarach funkcjonowania Firmy poprzedzona jest gruntownym omówieniem otoczenia makroekonomicznego i rynkowego wpływających bezpośrednio na strategiczne decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Uczestnicy mają możliwość zapoznać się również z obecnymi trendami na rynkach finansowych wpływających na takie aspekty jak płynność przedsiębiorstwa oraz przeanalizować możliwe formy finansowania rozwoju biznesu.

W zakresie warsztatów znajdują się również zagadnienia związane z zarządzaniem wynikami pracy, w tym szczególnie nacisk kładzie się na możliwości kaskadowania strategii firmy na poziom poszczególnych departamentów, działów i pracowników.

Istotnym obszarem jest również omówienie kwestii behawioralnych wdrożenia strategii, m.in. dotyczących roli liderów w nowoczesnej organizacji.

 

Ważnym uzupełnieniem warsztatów jest omówienie z uczestnikami:

 

jako kluczowych aspektów w opracowaniu i skutecznym wdrożeniu Strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wybrane kompetencje

 


Strategia – sukces firmy

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Szkolenia

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu. Posiadamy przewagę konkurencyjną związaną z naszą wiedzą ekspercką popartą ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, co gwarantuje Państwu zarówno rzetelną wiedzę merytoryczną, jak i naukę poprzez ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z życia. Wysoka jakość to szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved