Usprawnianie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

 

Usprawnianie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

 

Celem warsztatów jest gruntowne omówienie jednego z podstawowych filarów funkcjonowania efektywnych przedsiębiorstw, jakim jest optymalizacja i zarządzanie procesami oraz przedstawienie czynników sukcesu zbudowania i wdrożenia systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podczas pierwszego bloku szkoleniowego uczestnicy mają możliwość szczegółowo zapoznać się z podejściem do usprawniania procesów z uwzględnieniem podobieństw i różnic w podejściu do środowiska produkcyjnego, usługowego i zarządzania łańcuchem wartości.

W zakresie warsztatów znajdują się zagadnienia związane m.in. z:

 • mapowaniem procesów (metody mapowania – Value Stream, SIPOC, wraz z przedstawieniem systemów wykorzystywanych do mapowania jak ARIS, MEGA, Visio),
 • analizą i identyfikowaniem nieefektywności w procesach (m.in. możliwe formy „wąskich gardeł”, możliwe metody analizy jak DILO – Day in Life Of, skuteczne zastosowanie root cause analysis),
 • wprowadzaniem zmian w procesach mających na celu podniesienie satysfakcji Klientów (wewnętrznych, zewnętrznych) z realizowanych procesów oraz identyfikacją potrzeb Klientów (przykładowo w oparciu o metodę KANO),
 • wprowadzanie zmian w zakresie odpowiedzialności (RACI) w procesach,
 • opracowywaniem modelowych wskaźników (finansowych, operacyjnych, rozwojowych) pozwalających na monitorowanie, czy wdrożone zmiany są realizowane zgodnie z założeniami i czy osiągane są korzyści biznesowe (w oparciu m.in. o Balanced scorecard),
 • zarządzaniem przez wizualizację,
 • podejściem end-to-end do zarządzania procesami i związaną z tym komunikacją,
 • zmianami w strukturze organizacyjnej wspierającej zmiany w procesach (m.in. w oparciu o analizy Span of Control),
 • projektowaniem efektywnych stanowisk pracy (np. metoda 5S), opracowywaniem przejrzystych procedur operacyjnych,
 • wiodącymi metodykami wykorzystywanymi do zarządzania procesami (m.in. Lean management, Six Sigma, BPM).

W drugiej części warsztatów trenerzy, doświadczeni praktycy we wdrażaniu zmian, omawiają zagadnienia change management, czy szerzej aspekty behawioralne związane z zarządzaniem procesami, jako kluczowych elementów dla skutecznego i przede wszystkim trwałego wdrażania usprawnień.

Prezentowane są obszary:

 • kultury organizacji, w szczególności pozycja formalnych i nieformalnych liderów i ich rola w nowoczesnej organizacji,
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji,
 • skutecznej kontynuacji usprawniania procesów już po zakończeniu konkretnego projektu optymalizacyjnego, co związane jest z budowaniem odpowiednich kompetencji pracowników już na etapie realizacji projektu.

 

 

Wybrane kompetencje

 


Strategia – sukces firmy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Szkolenia

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu. Posiadamy przewagę konkurencyjną związaną z naszą wiedzą ekspercką popartą ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, co gwarantuje Państwu zarówno rzetelną wiedzę merytoryczną, jak i naukę poprzez ćwiczenia na przykładach zaczerpniętych z życia. Wysoka jakość to szkolenia z firmą Usługi Doradcze Smart Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Zapisz

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved